Reklamationsvillkor 

 

När kan jag göra en reklamation?

För att en reklamation hos Mattfabriken ska kunna åberopas förutsätts följande:

  • Att produktens skötselråd har tillämpats.
  • Att produkten har använts på ett normalt sätt.
  • Att produkten har förvarats på ett avsett sätt.
  • Att produkten inte har utsatts för onormala fukt- eller temperaturförändringar.
  • Att produkten inte har utsatts för skador orsakade av olyckshändelser eller motsvarande.
  • Att produkten inte på något sätt har modifierats av kunden.

Reklamation kan endast göras om mattan har ett fabrikationsfel. Exempel på fabrikationsfel är trasiga kanter eller mönsterfel.

 

När kan jag inte göra en reklamation?

Reklamationer kan inte göras för skador som uppstått på grund av normalt slitage eller felaktig användning. Exempel på sådana skador kan vara:

  • Mattan har blivit nedtrampad med tiden, eller tappat sin lyster
  • Mattan fäller 
  • Tråd/trådar har gått upp

Normalt slitage, färgskiftningar eller andra normala förändringar under en produkts livscykel berättigar inte till någon reklamationsrätt.

 

Vilka åtgärder vidtar Mattfabriken för att bedöma ett reklamationsärende?

Leverantören som mattan kommer ifrån (KM Carpets eller Horredsmattan) undersöker noga kundens produkt och utreder om ärendet omfattas av reklamationsrätt. Om reklamationsrätt föreligger kommer vi i första hand att avhjälpa felet på produkten. Om detta inte är möjligt ersätter vi kunden med en ny matta. Om ingen ersättningsvara finns, får kunden istället en kontant ersättning, betald tillbaka på samma sätt och till samma kund som betalade oss. Om mattan är äldre än ett år kan nyttoavdrag göras.

 

Vad händer om min reklamation nekas?

Om kundens reklamation nekas kommer den att få tillbaka mattan. Observera att kunden står för fraktkostnaden för att få tillbaka mattan. Kostnaden är 119 kr per paket till service point och 300 kr per paket för hemleverans. Denna kostnad betalas innan mattorna skickas tillbaka.

 

Jag håller inte med om ert beslut, vad gör jag nu?

Om du inte är nöjd med vårt beslut om reklamationen kan du begära en ny prövning genom att kontakta oss igen. 

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt Konsumentköplagen. Vid reklamationer följer Mattfabriken riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden. Du kan också läsa mer på www.konsumentverket.se. Vid eventuell tvist följer Mattfabriken beslut från Allmänna reklamationsnämnden.